Το εργαστήριο παραγωγής νήματος είναι εξοπλισμένο με συμβατικής και ανοικτής κλώσης μηχανήματα στο βαμβακερό σύστημα, όπου εκτελούνται εργαστηριακές ασκήσεις που αναφέρονται στα κινηματικά διαγράμματα των μηχανών παραγωγής, υπολογισμοί παραγωγής, στρίψεων, τραβήγματα, ρυθμίσεις των τμημάτων παραγωγής των μηχανών και ερευνητικές εργασίες για τον εντοπισμό των διαφόρων ατελειών που προκύπτουν στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας, στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και γενικώς στις συνθήκες κλιματισμού.