Το εργαστήριο παραγωγής υφαντών είναι εξοπλισμένο τόσο με συμβατικές υφαντικές μηχανές (αργαλειούς), όσο και με μη συμβατικές. Οι σπουδαστές εκτελούν εργαστηριακές ασκήσεις που αναφέρονται στην κατασκευή, λειτουργία, ρύθμιση και συντήρηση των μηχανισμών των μηχανών αυτών. Επίσης γίνονται εφαρμογές διαφόρων υφαντών σχεδίων σε βιομηχανικό ασάιτο αργαλειό αλλά και σε πειραματικό ιστό εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή.