Τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ινών – νημάτων και υφασμάτων είναι εξοπλισμένα με σύγχρονες συσκευές για την μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ο εργαστηριακός χώρος διαθέτει κλιματισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι σπουδαστές λαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις τις οποίες πραγματοποιούν ξεχωριστά στις διάφορες συσκευές. Στα συγκεκριμένα εργαστήρια, εκτός από τις μεθόδους μέτρησης των παραπάνω χαρακτηριστικών, γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων και αξιολογείται η εφαρμογή τους στην παραγωγή. Πολλές εταιρίες ζητούν την επιστημονική επίλυση διαφόρων προβλημάτων παραγωγής ή και την πιστοποίηση ορισμένων προϊόντων μέσα από τα συγκεκριμένα εργαστήρια.