Το εργαστήριο διαθέτει όλους τους τύπους πλεκτομηχανών από απλές ευθύγραμμες χειροκίνητες πλεκτομηχανές μέχρι ηλεκτρονικές με συστήματα CAD για την σχεδίαση και την παραγωγή ενός πλεκτού. Οι σπουδαστές λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη και άρτια εκπαίδευση στην παραγωγή των πλεκτών ενδυμάτων με συνεχή εξάσκηση στα μηχανήματα. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν θέματα παραγωγής πλεκτών με διαφορετικές δομές, συντήρηση πλεκτομηχανών, υπολογισμούς χρόνων και κόστους παραγωγής, σχεδίαση πλεκτών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην συνέχεια μεταφορά των σχεδίων στις πλεκτομηχανές για την επίτευξη της παραγωγής.