Εδώ οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην βαφική, στην τυποβαφική και τον εξευγενισμό των κλωστοϋφαντουργικών υλικών. Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο τομείς από τους οποίους ο πρώτος περιλαμβάνει βιομηχανικό εξοπλισμό σε πιλοτική μορφή, όπου οι σπουδαστές εκτελούν βαφές σε χαμηλές (80 C) και σε υψηλές (120 C) θερμοκρασίες, ενώ ο δεύτερος είναι ο χώρος ποιοτικού και χημικού ελέγχου των βαφών και της συμπεριφοράς των προϊόντων στις διάφορες μεταβολές. Οι ασκήσεις είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να καθιστούν τους σπουδαστές ικανούς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο της παραγωγής.